Retningslinjer for god tolkeskikk

Fra Tolkewiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Retningslinjer for god tolkeskikk er utarbeidet i 1997 av en arbeidsgruppe oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD, den gang KAD).

Bestemmelsene er gjeldende for alle tolker som står oppført i Nasjonalt tolkeregister, og er retningsgivende for alle som påtar seg tolkeoppdrag.

Retningslinjene, med utdypende forklaring til hvert punkt, finner du her: https://www.imdi.no/tolk/tolkens-yrkesetikk/