This wiki has been automatically closed because there have been no edits or log actions made within the last 60 days. If you are a user (who is not the bureaucrat) that wishes for this wiki to be reopened, please request that at Requests for reopening wikis. If this wiki is not reopened within 6 months it may be deleted. Note: If you are a bureaucrat on this wiki, you can go to Special:ManageWiki and uncheck the "Closed" box to reopen it.

Forside

Fra Tolkewiki

Velkommen!

TolkeWiki er en samarbeidsorientert brukerdrevet ressursbank for tolking i offentlig sektor i Norge.

Hva er TolkeWiki?

I et komplekst samfunn er det behov for samarbeid på tvers av både organisatoriske grenser og på tvers av sektorer. Med dette bakteppet ble TolkeWiki opprettet!

Vårt mål er at wikien er en ressurs for tolking i offentlig sektor, utviklet og videreutviklet i tett samarbeid mellom ulike brukere, tolker og kvalitetsorgan (IMDI, OsloMet)

Du kan lese mer utdypende om bakgrunnen for wikien her.

Hvorfor en wiki?

En wiki legger til rette for samskriving og samskaping i et åpent miljø hvor alle har tilgang - også til å bidra og videreutvikle.

I tillegg legger en wiki til rette for enkel oversettelse av innhold - noe vi mener er en selvfølgelighet i et flerkulturelt arbeidsmiljø hvor målgruppen og bidragsyterne i stor grad er tolker!

Se denne siden på Wikipedia for litt historikk på selve wiki-begrepet.

Du er velkommen til å bidra! Les mer på siden Hvordan kan jeg bidra?

Hvordan bruke TolkeWiki?

Vi vet at det kan oppleves uoversiktelig å finne frem på en wiki. Med følgende triks vil du enkelt kunne finne det du leter etter.

Kategorier

De fleste sider på wikien er kategorisert etter relevante kategorier, eksempelvis inneholder kategorien NAV alle sider som er relevante for NAV. En side kan tilhøre flere kategorier.

Her er en oversikt over kategoriene vi har på wikien i dag:

Nye og endrede sider

Her vises en oversikt over de 10 sist endrede og de 10 nyeste sidene på wikien.

Sist endret Nyeste sider
  1. Arbeidslinjen/tr
  2. Enkeltpersonforetak
  3. TolkeChat
  4. Asyl terminologi
  5. Juridisk terminologi
  6. Skjermtolking for arrangører
  7. Kategori-tips
  8. Hvordan kan jeg bidra
  9. Skjermtolking
  10. Retningslinjer for god tolkeskikk

Jeg vil ha mer hjelp og informasjon

Flott! Sjekk ut vår side med Ofte Stile Spørsmål.