Translations:Arbeidslinjen/4/nb

  • en aktiv politikk for høy yrkesdeltakelse
  • at arbeidslivet legger forholdene til rette for inkludering
  • at det skal lønne seg å arbeide