Translations:Arbeidslinjen/1/nb

Arbeid til alle er et hovedmål for Regjeringen. At så mange innbyggere som mulig jobber er en forutsetning for at velferdsstaten med sine støtteordninger kan fungere. For den enkelte er arbeid viktig som kilde til inntekt, økonomisk trygghet og selvrealisering.