Transl8.no

Nettsiden Transl8.no er utviklet på bestilling fra Stavanger Kommune.

Siden inneholder tekster om barnevern, oversatt til omkring 30 språk.

Målet er bedre kvaliteten på tolking innen barnevernfaget, samt sikre harmonisering av begrepsbruk.