Nasjonalt tolkeregister


Nasjonalt tolkeregister er et offentlig innsynsregister over kvalifiserte tolker i Norge Registeret administreres av Inkluderings og Mangfoldsdirektoratet IMDi.

IMDi arbeider med en fornyet versjon av registeret, som skal lanseres våren 2020. For mer informasjon se https://www.imdi.no/tolk/nasjonalt-tolkeregister/

Inntil nytt register er på plass finner man nasjonalt tolkeregister på https://www.tolkeportalen.no/