Entrevista Motivacional

Fra Tolkewiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er en oversatt versjon av siden Motiverende Intervju og oversettelsen er 23 % ferdig.
På andre språk:
español • ‎norsk bokmål • ‎العربية

La siguiente información es extraída de la pagina NAV.no [1]

La metodología fue desarrollada por dos psicólogos a través de varias décadas, en base al conocimiento sobre como la motivación para el cambio puede aumentar a través de conversaciones.

Metoden har etter hvert blitt tatt i bruk av NAV-veiledere over store deler av landet, men så langt mangler solid, forskningsbasert kunnskap om effekter på arbeidsdeltakelse. Da Folkehelseinstituttet utarbeidet en systematisk oversikt på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2017, var konklusjonen at det finnes for lite dokumentasjon til at en kan si noe sikkert om hvorvidt metoden virker positivt på retur til arbeid.

Her kan du lese rapporten fra studiet, på engelsk.

Pågående studier

For tiden pågår to randomiserte studier som begge tar sikte på å gi kunnskap om effekter av metoden. Prosjektene finansieres gjennom Forskningsrådet, og er initiert av ulike forskningsmiljøer. NAV er inne som samarbeidspartner i begge, og har også bidratt med noen forskningsmidler.

NTNU: Effekten av motiverende intervju på tilbakeføring til arbeid

Forsøket i Trøndelag gjennomføres som et samarbeid mellom NTNU og NAV-Trøndelag. Målet for dette forskningsprosjektet er å finne ut om MI og bedre samhandling mellom nøkkelpersoner kan ha positiv effekt på tilbakeføring til arbeid for langtidssykmeldte. Prosjektperioden er 2016-2020. Les mer her.

OsloMet: Har MI effekt på raskere retur-til-arbeid hos sykmeldte med muskelskjelettsmerter?

Forskere ved OsloMet undersøker effekten av MI på retur til arbeid for sykmeldte med muskelskjelettlidelser i en annen randomisert kontrollert studie. I denne studien skal 750 deltakere rekrutteres og fordeles tilfeldig på tre grupper, som får ulik oppfølging. Intervensjonsgruppene får tilbud om MI gitt av NAV-veiledere, og Stratifisert Primærhelse-tilnærming gitt av fysioterapeuter. Kontrollgruppen får ordinær oppfølging fra NAV. Prosjektperioden er 2018-2022.

Les mer her.