Kurs og filmer

Her kan du lese om ulike kurs og utdanningstilbud angående tolking i offentlig sektor. Det er også listet noen filmer.

I tillegg tilbyr de fleste tolkeformidlere ulike kurs for tolker som har en tilknytning til dem.

Bachelor i tolking i offentlig sektorRediger

OsloMet tilbyr en 4-årig bachelorutdanning for tolking i offentlig sektor. Utdanning gir 180 studiepoeng

Les mer på OsloMets hjemmesider.

E-læringskurs for helsepersonellRediger

IMDi og Akershus Universitetssykehus har utviklet et e-læringskurs for helse som du finner her.

Film: KonsultasjonenRediger

IMDi har produsert filmen Konsultasjonen som viser viktigheten av å bruke tolk.

Film: Interpreter Breaks Down How Real-Time Translation WorksRediger

I denne filmen fra WIRED får man et innblikk i tolking fra ekspert Barry Slaughter Olsen.