Enkeltpersonforetak

OBS!
Informasjonen på denne siden er kun veiledende. Det er ingen garanti for at den er 100% oppdatert i henhold til gjeldende regelverk.


Som selvstendig næringsdrivende har du plikt til å sette deg inn i det som til enhver tid gjelder. Se Nyttige Lenker nederst på siden for en god oversikt.


Hva er enkeltpersonforetakRediger

Enkeltpersonforetak er ofte den enkleste måten å etablere bedrift på.

Et enkeltpersonforetak er næringsvirksomhet drevet av en enkeltperson med fullt personlig ansvar. Det vil si at eieren og bedriften regnes som ett og samme juridiske subjekt, og leverer en felles skattemelding (selvangivelse). Enkeltpersonforetak er en av de vanligste foretaksformene i Norge. [1]

Som innehaver av et enkeltpersonforetak er du ikke ansatt og følgelig ikke lønnsmottaker. Du skal heller ikke betale arbeidsgiveravgift. Du mottar ikke lønn for jobben du gjør, men du disponerer overskuddet og du kan gjøre privatuttak. Du kan i prinsippet ta ut hvor mye/lite du vil til privat forbruk (privatuttak). Det er overskuddet i foretaket som blir skattbar inntekt for deg.

Les mer om enkeltpersonforetak på Altinn.no: https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/valg-av-organisasjonsform/enkeltpersonforetak/

 
Tabell fra Altinn.no som viser forskjellen på enkeltpersonforetak og andre organisasjonsformer for næringsdrivende

Hvordan starte enkeltpersonsforetakRediger

Du registrerer et enkeltmannsforetak gratis på Brønnøysundregisteret via skjemaet samordnet registermelding.

Forutsetninger for å kunne registrere et enkeltpersonforetak er:

 • Som hovedregel være myndig over 18 år
 • Ha en adresse i Norge som kan brukes som forretningsadresse
 • Være registrert i Folkeregisteret
 • Du trenger ikke å være bosatt i Norge, men du må ha et norsk personnummer eller d-nummer

Steg for stegRediger

Gå inn på Brønnøysundregisteret og klikk på Registrer enkeltpersonforetak

 


Velg innlogging

 


Velg Registrere en ny enhet

 


Velg Enkeltpersonforetak

 


Her kan du svare 'Beløpsgrensen er ikke passert.. Les mer om temaet under.

 


Du trenger ikke å registrere deg i Foretaksregisteret.

 


Navnet på enkeltpersonforetaket må inneholde det etternavnet du er registrert med i folkeregisteret. Adressen må være en norsk postadrese.

 


Oppgi kontaktopplysninger.

 


Skriv inn at du skal utføre tolketjenester.

 


Legg inn deg selv som innehaver

 


Som regel vil du ikke ha andre ansatte.

 


Du trenger ikke å oppgi daglig leder eller forretningsfører. Klikk Neste.

 


Du trenger ikke å oppgi regnskapsfører, medmindre du har dette. Klikk Neste.

 


Du trenger ikke å oppgi reviser. Klikk neste.

 


Du trenger ikke å tenke på prokura. Klikk neste.

 


Skriv inn oppstartsdato.

 


De fleste tolketjenester er merverdiavgiftspliktige, med noen unntak. Du skal derfor svare at 'enheten driver merverdiavgiftspliktig omsetning.

 

Du skal ikke velge forhåndsregistrering eller frivillig registrering.


Skriv inn kontaktinformasjon (telefonnummer eller epost) og velg at du selv skal signere meldingen.

 


Trykk Kontroller melding og vedlegg og hvis du ikke får noen feilmeldinger velger du Send til signering i Altinn. Du vil da få en melding i Altinn som du må signere, før registreringen blir sendt til Brønnøysundregistrene.

Saksbehandlingstid er alltid tilgjengelig på https://www.brreg.no/bedrift/nar-blir-saken-min-behandlet/

Har du ikke person- eller D-nummer?Rediger

 1. Registrer enkeltpersonforetak ved å fylle ut og signere papirblankettene
  1. Søknad om tildeling av d-nummer
  2. Brønnøysundregistrene - forenklet skjema for registrering av enkeltpersonforetak
 2. Send skjemaene samlet til postadressen som står oppgitt på skjemaet. Legg ved bekreftet kopi av gyldig legitimasjon.
 3. Når D-nummer er tildelt og registreringen er ferdig behandlet sendes svaret til innsender

RegnskapRediger

Ulike oppdragsgiveres krav vil påvirke valg av fakturaprogram du skal bruke. Eksempelvis vil noen kreve elektronisk faktura i EHF-format.

https://fiken.no/

Må jeg ha revisor?Rediger

Små enkeltpersonforetak har normalt ikke revisjonsplikt. Revisjonsplikt starter først når omsetningen er på mer enn 5 millioner kroner og:

 • balansen viser eiendeler på over 20 millioner, eller
 • gjennomsnittlig antall ansatte er på over 20 årsverk

SkattRediger

Du må beregne hvor mye foretaket ditt forventer å gå med overskudd. Du melder forventet overskudd som endring i skattekortet ditt. Skatteetaten vil så beregne hvor mye skatt du må betale. Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger årlig /15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november). Generelt vil skatteprosenten ligge et sted mellom 33,4-49,6%.

Enkeltpersonforetak må levere skattemelding for næringsdrivende.

Grunnlaget for forskuddsskatten er forventet overskudd i foretaket inneværende år. Du har selv ansvaret for å søke om å få utskrevet forskuddsskatt når du starter enkeltpersonforetak. Du gjør dette ved å endre skattekortet ditt .

På skattekortet vil du påføre hva du forventer å få i overskudd inneværende år. Basert på dette vil skattemyndighetene beregne hva du skal betale i forskudd, og de vil sende deg innbetalingsblanketter som er påført sum og betalingsfrist. Umiddelbart etter registrering vil du få vite hva innbetalingene vil være på, slik at du kan begynne å sette til side penger til skatten. DNB anbefaler å etablere en egen konto til dette formålet.

Les mer på Altinn.no: https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/skatt/skatt-for-enkeltpersonforetak/

Merverdiavgift -mvaRediger

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret er en del av Samordnet registermelding. Når du har solgt varer eller tjenester for mer enn 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder, må du registrere enkeltpersonforetaket i Merverdiavgiftsregisteret. Dette gjør du via Samordnet registermelding.

Enkelte varer og tjenester er unntatt fra mva, eller har reduserte satser. Et enkeltpersonforetak som har hatt merverdiavgiftspliktig omsetning på mer enn kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

Les mer på Skatteetaten.no: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/registrere/

Mva og tolketjenesterRediger

Enkelte tolketjenester, eksempelvis for helsesektoren eller der brukeren har fått innvilget sosial stønad til tolk, er fritatt fra mva..

Les mer på Skatteetaten.no: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/merverdiavgift-pa-tolke--og-oversettertjenester/

Sosiale rettigheterRediger

Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra 17. sykedag, og da med 80 % dekning. Det finnes ulike forsikringer man kan tegne for å bedre sykepengerettighetene

Man opparbeider ikke rett til dagpenger av det man tjener i enkeltpersonforetaket Som innehaver av enkeltpersonforetak tjener du opp pensjon av din næringsinntekt. Vær oppmerksom på at ved overgang til pensjon vil de fleste få en betydelig inntektsreduksjon. Å spare til pensjon vil derfor være viktig. Du kan også inngå private pensjonsavtaler. Dersom du vil ha yrkesskadedekning, må du som selvstendig næringsdrivende tegne en frivillig yrkesskadetrygd.

Les mer om dette på NAV.no: https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/selvstendig-naringsdrivende-med-flere

Nyttige lenkerRediger

https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/valg-av-organisasjonsform/

https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/valg-av-organisasjonsform/enkeltpersonforetak/

https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/selvstendig-naringsdrivende-med-flere

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/er-jeg-selvstendig-naeringsdrivende-frilanser-eller-arbeidstaker

https://www.skuespillerforbund.no/veiledning/okonomi/lnnsmottaker-eller-naeringsdrivende/

https://enkeltpersonforetak.no/hva-er-enkeltpersonforetak

https://vekstra.no/enkeltpersonforetak-eller-frilans/

https://enkeltmannsforetak.nyttiginfo.no/frilanser/

Diverse fakturaprogramRediger

Dipps - https://support.dipps.no/no/article/hvordan-fakturerer-jeg-hero-tolk-1447a61/

Fiken - https://fiken.no/

Conta - https://conta.no/faktura/

Tripeltex - https://www.tripletex.no/

Frilans Finans - https://www.frilansfinans.no/

Power Office - https://poweroffice.no/

DNB Faktura - https://www.dnb.no/bedrift/konto-kort-og-betaling/

Dette er en hjelpeartikkel for TolkeWiki