This wiki has no edits or logs made within the last 45 days, therefore it is marked as inactive. If you would like to prevent this wiki from being closed, please start showing signs of activity here. If there are no signs of this wiki being used within the next 15 days, this wiki may be closed per the Dormancy Policy. This wiki will then be eligible for adoption by another user. If not adopted and still inactive 135 days from now, this wiki will become eligible for deletion. Please be sure to familiarize yourself with Miraheze's Dormancy Policy. If you are a bureaucrat, you can go to Special:ManageWiki and uncheck "inactive" yourself. If you have any other questions or concerns, please don't hesitate to ask at Stewards' noticeboard.

Arbeidslinjen

Fra Tolkewiki
Revisjon per 8. feb. 2020 kl. 00:09 av FuzzyBot (diskusjon | bidrag) (Oppdaterer for å svare til ny versjon av kildesiden)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
På andre språk:
Soomaaliga • ‎Tiếng Việt • ‎Türkçe • ‎español • ‎norsk bokmål • ‎polski • ‎русский • ‎کوردی • ‎ትግርኛ

Arbeid til alle er et hovedmål for Regjeringen. At så mange innbyggere som mulig jobber er en forutsetning for at velferdsstaten med sine støtteordninger kan fungere. For den enkelte er arbeid viktig som kilde til inntekt, økonomisk trygghet og selvrealisering.

Den høye yrkesaktiviteten i Norge har gitt grunnlag for å utvikle velferdsordninger. Velferdsordninger omfatter blant annet gratis utdanning, tjenester innen helse og omsorg og et skattesystem som sikrer den enkelte personen inntekt ved sykdom, uførhet, arbeidsledighet og i alderdommen.

Realiseringen av arbeidslinja

Hovedelementer i realiseringen av arbeidslinja er:

  • en aktiv politikk for høy yrkesdeltakelse
  • at arbeidslivet legger forholdene til rette for inkludering
  • at det skal lønne seg å arbeide

En aktiv politikk for høy yrkesdeltakelse betyr for NAV formidling av arbeidskraft og informasjon og rådgiving om arbeidsmarkedet. Overfor personer som er arbeidsledige eller ikke har full arbeidsevne handler det om bruk av arbeidsrettede tiltak for å motvirke langvarig ledighet og helserelatert fravær. Oppfølgingstiltak, kvalifiseringstiltak, ulike former for tilrettelegging, motivasjonstiltak mv. er sentrale virkemidler i realiseringen av arbeidslinja. En aktiv innsats for å få flere innvandrere i arbeid gjennom tiltak i integreringspolitikken inngår også her. Tidlig innsats og et godt samarbeid mellom arbeidsmarked og utdanningsinstitusjoner er også viktig for å forebygge frafall.

Et arbeidsliv som tilrettelegger for inkludering handler om et godt arbeidsmiljø og tilrettelegging for personer som trenger det. Dette er et ansvar som partene i arbeidslivet må bære sammen. Her står IA-avtalen sentral (avtalen om et inkluderende arbeidsliv).

Det skal lønne seg å arbeide, og det gir føringer for utformingen av velferdsordningene. Disse skal være utformet slik at man opparbeider rettigheter gjennom arbeid, og at det skal lønne seg å gå over til eller forbli i arbeid. Deltakelse i arbeidslivet gir god inntektssikring ved ledighet, sykdom og eventuell uførhet siden stønadsinntekter ofte avhenger av tidligere arbeidsinntekt. [1]